ผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลการศึกษาต่อ
DLIT การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลังรูปภาพ 2558-2559
คลังรูปภาพ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2015
ปรับปรุง 08/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 152712
Page Views 229175
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล แจ้งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง บุญกอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกื้อกูล จันทร์ประไพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายผิว คนมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางอรประภา กำพร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : หลวงพ่อ อธิการอำไพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา (พุทธ)
ชื่อ-นามสกุล : นายพิบูลย์ ชูชาติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา (คริสต์)
ชื่อ-นามสกุล : นายชรินทร์ สมจริง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชาติ ดีเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ คุ้มสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธูป จันทร์สาหร่าย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า อยู่สุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.สังเวียน อิ่มเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.อาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ