ผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลการศึกษาต่อ
DLIT การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลังรูปภาพ 2558-2559
คลังรูปภาพ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2015
ปรับปรุง 08/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 152700
Page Views 229162
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรสา พลายแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ครู คศ.3

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ
ครู คศ.1

นายชวณัฐ แก้วน้ำ
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด
ครูผู้ช่วย