ผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลการศึกษาต่อ
DLIT การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลังรูปภาพ 2558-2559
คลังรูปภาพ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2015
ปรับปรุง 08/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 152685
Page Views 229147
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฬุฐ สำเภาทอง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร อาษา
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภาคย์ พัฒนวิเชียร
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุทธ์ บัวทอง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต อ่วมจันทร์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรช ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – 7 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน