กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชิดชนก แปะปลอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3