กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชิดชนก แปะปลอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3