กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชิดชนก แปะปลอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : chitchanokart@gmail.com

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0805496193
อีเมล์ : pondgtmusic@gmail.com

นางสาวทิพสุคนธ์ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0822495194
อีเมล์ : Tipsukon59@gmail.com

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0924436352
อีเมล์ : ponvimon2525@gmail.com

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0624187615
อีเมล์ : t.konkitrut@gmail.com