กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชิดชนก แปะปลอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2