กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวญาดาพัณณ์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศร ประภารัตน์
ครูอัตราจ้าง