กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง