กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0805496193
อีเมล์ : pondgtmusic@gmail.com

นางสาวชิดชนก แปะปลอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : chitchanokart@gmail.com

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0924436352
อีเมล์ : ponvimon2525@gmail.com

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0624187615
อีเมล์ : t.konkitrut@gmail.com