ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน 1-2565 update 10/06/2565 (อ่าน 8) 27 มิ.ย. 65
เลือกตั้งประธานโรงเรียนปีการศึกษา2565 (อ่าน 23) 04 มิ.ย. 65
วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (อ่าน 18) 04 มิ.ย. 65
เปิดเทอมปีการศึกษา2565 (อ่าน 17) 04 มิ.ย. 65
ปฐมนิเทศปีการศึกษา2565 (อ่าน 14) 04 มิ.ย. 65
ส่งมอบสนามฟุตบอล King Power (อ่าน 12) 04 มิ.ย. 65
ตารางครู1-2565 (อ่าน 160) 19 พ.ค. 65
ตารางเรียน 1-2565 (อ่าน 118) 19 พ.ค. 65
ประกาศสอบครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ (อ่าน 40) 18 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 131) 14 พ.ค. 65
การประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 56) 10 พ.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 49) 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 156) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 155) 25 มี.ค. 65
บันทึกข้อความขอลาสอบ (อ่าน 269) 24 ก.พ. 65
ตารางตรวจ ATK นักเรียน (อ่าน 311) 15 ก.พ. 65
ตารางสอบ 2-2564 (อ่าน 287) 15 ก.พ. 65
แบบฟอร์ม เกณฑ์การประเมินการนิเทศการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 296) 07 ก.พ. 65
แบบเขียนขอเบิกงบประมาณ (รองเรณู) (อ่าน 318) 02 ก.พ. 65
รายชื่อนักเรียน 2-2564 (update 24112564) (อ่าน 277) 13 ธ.ค. 64
ตารางแบ่งกลุ่มเรียน 2/2564 (อ่าน 193) 10 ธ.ค. 64
รายชื่อแบ่งกลุ่มเรียน (อ่าน 203) 29 พ.ย. 64
ตารางเรียนของนักเรียน 2/2564 (อ่าน 302) 01 พ.ย. 64
ตารางสอนครู 2/2564 (อ่าน 347) 01 พ.ย. 64
เอกสารแนบ 3 (งานแผน) ปี 65 (อ่าน 221) 24 ส.ค. 64
เอกสารแนบ 2 (งานแผน) ปี 65 (อ่าน 187) 24 ส.ค. 64
เอกสารแนบ 1 (งานแผน) ปี 65 (อ่าน 198) 24 ส.ค. 64
ฟอร์มเขียนโครงการ (งานแผน) งบปี 65 (อ่าน 235) 24 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียน 1-2564 update 017082564 (อ่าน 469) 18 ส.ค. 64
แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 212) 05 ส.ค. 64
ตารางการรับใบงาน (อ่าน 160) 02 ส.ค. 64
แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (อ่าน 7) 29 ก.ค. 64
สารสนเทศ 8 กลุ่มสาระ 63 (อ่าน 130) 21 ก.ค. 64
สารสนเทศโรงเรียนปี 63 (อ่าน 156) 21 ก.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ม.1 - ม.3 (อ่าน 197) 14 ก.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ม.4 - ม.6 (อ่าน 161) 14 ก.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียนปี 64 (อ่าน 178) 09 ก.ค. 64
ตารางสอนครูปี 64 (อ่าน 303) 09 ก.ค. 64
แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์โควิด -19 (อ่าน 203) 09 ก.ค. 64
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 197) 07 ก.ค. 64