ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน 1-2563 Update 19102563 (อ่าน 17) 18 ต.ค. 63
เปิดรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 69) 17 ก.ย. 63
ตารางเรียน-ตารางสอนครู 1-2563 (อ่าน 750) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 134) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 152) 22 มิ.ย. 63
ลิงค์โหลดตารางสอนออนไลน์ (อ่าน 7) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ตามความถนัด สำหรับมอบตัวเข้าเรียน (อ่าน 185) 16 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการเรียน สำหรับมอบตัวเข้าเรียน (อ่าน 160) 16 พ.ค. 63
คู่มือการใช้งานgoogle classroom (อ่าน 163) 04 พ.ค. 63
แบบบันทึกขอใช้เงินตามโครงการ 2563 (งานแผน) (อ่าน 166) 01 พ.ค. 63
งานประกันแบบประเมินงานประกันคุณภาพ (อ่าน 225) 17 มี.ค. 63
งานประกันครูที่ปรึกษา (อ่าน 173) 17 มี.ค. 63
งานประกันคอมพิวเตอร์ (อ่าน 110) 17 มี.ค. 63
งานประกันภาษาอังกฤษ (อ่าน 114) 17 มี.ค. 63
งานประกันภาษาไทย (อ่าน 83) 17 มี.ค. 63
แนวทางการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 115) 04 มี.ค. 63
แผนที่งานเหลียวหน้าแลหลัง ก่อตั้งป่าเด็ง (อ่าน 119) 24 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค2/2562 (อ่าน 149) 12 ก.พ. 63
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียนนานเกิน (อ่าน 2678) 31 ม.ค. 63
ตารางสอนครูและนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2562 (ปรับครูย้าย) (อ่าน 150) 26 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 2-2562 (อ่าน 85) 16 ธ.ค. 62
รายชื่อนักเรียน 2-2562 Update 1-12-2562 (อ่าน 251) 01 ธ.ค. 62
แบบขออนุญาติสอบนอกตาราง (อ่าน 148) 21 พ.ย. 62
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบับปรับปรุง (อ่าน 148) 20 พ.ย. 62
ฟอร์มข้อสอบเทอม 2/2562 (อ่าน 205) 18 พ.ย. 62
เฉลยข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรม (อ่าน 568) 09 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - 2562 (อ่าน 200) 08 ก.ย. 62
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ63 (อ่าน 260) 05 ก.ย. 62
แปบประเมินผลโครงการ (อ่าน 243) 05 ก.ย. 62
โครงงานนักเรียน (อ่าน 213) 15 ส.ค. 62
โครงงานครู (อ่าน 235) 15 ส.ค. 62
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561 (อ่าน 2836) 14 ส.ค. 62
โครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียน (อ่าน 227) 13 ส.ค. 62
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561 (อ่าน 176) 28 ก.ค. 62
หัวข้องานวิจัยโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 227) 28 ก.ค. 62
ตารางสอนครูปรับปรุงใหม่ 1/2562 Update 19/07/2562 (อ่าน 268) 19 ก.ค. 62
เอกสารให้ความรู้เรื่องการ Coaching (อ่าน 154) 19 ก.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค 1-2562 (อ่าน 276) 27 มิ.ย. 62
บันทึกการเยี่ยมบ้านไฟล์world (อ่าน 214) 27 มิ.ย. 62
บันทึกการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 174) 27 มิ.ย. 62