ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานการสอนในสถานการณ์โควิด (อ่าน 374) 16 มิ.ย. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ฯต้องรู้และควรรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 (อ่าน 18) 14 มิ.ย. 64
ตารางเรียนนักเรียน (อ่าน 47) 08 มิ.ย. 64
ตารางสอนครู (อ่าน 32) 08 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.4/4 (อ่าน 32) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.4/3 (อ่าน 29) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.1/1 (อ่าน 33) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.4-2 (อ่าน 24) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม4-1 (อ่าน 24) 03 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 update 03062564 (อ่าน 58) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.1/3 (อ่าน 21) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อ มอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 156) 04 พ.ค. 64
ประรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 211) 04 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนป่าเด็งวิทยาสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 101) 20 เม.ย. 64
คู่มือการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 263) 12 เม.ย. 64
ฟอร์มข้อสอบ 2-2563 (อ่าน 190) 06 มี.ค. 64
รายงานการสอบกลางภาคในสถานการร์โควิด-19 (อ่าน 230) 27 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 245) 03 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียน2-2563 update 12122563 (อ่าน 479) 12 ธ.ค. 63
ตารางสอน2/2563 (อ่าน 395) 03 ธ.ค. 63
รูปเล่มสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 445) 06 พ.ย. 63
บันทึกส่งวิจัย (อ่าน 299) 06 พ.ย. 63
แบบเขียนขอใช้เงินในโครงการปี64 (อ่าน 292) 02 พ.ย. 63
แบบนิเทศการสอน ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1020) 02 พ.ย. 63
ตารางสอน ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 281) 30 ต.ค. 63
เปิดรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 293) 17 ก.ย. 63
ตารางเรียน-ตารางสอนครู 1-2563 (อ่าน 1065) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 358) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 350) 22 มิ.ย. 63
ลิงค์โหลดตารางสอนออนไลน์ (อ่าน 24) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ตามความถนัด สำหรับมอบตัวเข้าเรียน (อ่าน 363) 16 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการเรียน สำหรับมอบตัวเข้าเรียน (อ่าน 323) 16 พ.ค. 63
คู่มือการใช้งานgoogle classroom (อ่าน 326) 04 พ.ค. 63
แบบบันทึกขอใช้เงินตามโครงการ 2563 (งานแผน) (อ่าน 305) 01 พ.ค. 63
งานประกันแบบประเมินงานประกันคุณภาพ (อ่าน 368) 17 มี.ค. 63
งานประกันครูที่ปรึกษา (อ่าน 329) 17 มี.ค. 63
งานประกันคอมพิวเตอร์ (อ่าน 223) 17 มี.ค. 63
งานประกันภาษาอังกฤษ (อ่าน 225) 17 มี.ค. 63
งานประกันภาษาไทย (อ่าน 170) 17 มี.ค. 63