ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 5) 13 ส.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 28) 31 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 6-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 42) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 5-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 34) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 4-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 33) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 3-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 36) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 2-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 30) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 1-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 29) 09 ก.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรม.ปลาย (อ่าน 35) 02 ก.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตร (อ่าน 34) 02 ก.ค. 61
ตารางสอนครู ปรับเพิ่มแยกแผนกคอมธุรกิจและช่างยนต์ (อ่าน 36) 27 มิ.ย. 61
ตารางสอนปรับเพิ่ม แยกแผนการเรียน คอมธุรกิจและช่างยนต์ (อ่าน 38) 27 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.6 (อ่าน 37) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.5 (อ่าน 29) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.4 (อ่าน 27) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.3 (อ่าน 27) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.2 (อ่าน 28) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.1 (อ่าน 36) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต (อ่าน 27) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริต (อ่าน 24) 18 มิ.ย. 61
สื่อการป้องกันการทุจริต (อ่าน 25) 18 มิ.ย. 61
บทสรุปหลักสูตรต้านทุจริต (อ่าน 23) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต (อ่าน 17) 18 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.3) (อ่าน 150) 17 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.2) (อ่าน 82) 17 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.1) (อ่าน 103) 17 มิ.ย. 61
รายชื่อนักเรียน 1/2561update 29/05/2561 (อ่าน 71) 29 พ.ค. 61
ตารางสอนครู1/2561 (อ่าน 72) 22 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 55) 22 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน 1/2561 update 16/05/2561 (อ่าน 87) 16 พ.ค. 61
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (อ่าน 222) 15 เม.ย. 61
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 (อ่าน 202) 15 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้น เข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 (อ่าน 186) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้น เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 (อ่าน 197) 28 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน2-2560 update 28-01-2561 (อ่าน 211) 28 ม.ค. 61
สรุปโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน (อ่าน 226) 17 ม.ค. 61
ไฟล์งานแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ (อ่าน 517) 09 ม.ค. 61
แบบสาระสนเทศกลุ่มสาระ (ล่าสุด) (อ่าน 154) 06 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2-2560 update 29 -12 -2560 time 15:29 (อ่าน 192) 29 ธ.ค. 60
รายชื่อแปะ ปพ.5 (อ่าน 218) 06 ธ.ค. 60