ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน 2-2564 (update 24112564) (อ่าน 92) 13 ธ.ค. 64
ตารางแบ่งกลุ่มเรียน 2/2564 (อ่าน 65) 10 ธ.ค. 64
รายชื่อแบ่งกลุ่มเรียน (อ่าน 87) 29 พ.ย. 64
ตารางเรียนของนักเรียน 2/2564 (อ่าน 164) 01 พ.ย. 64
ตารางสอนครู 2/2564 (อ่าน 200) 01 พ.ย. 64
เอกสารแนบ 3 (งานแผน) ปี 65 (อ่าน 114) 24 ส.ค. 64
เอกสารแนบ 2 (งานแผน) ปี 65 (อ่าน 107) 24 ส.ค. 64
เอกสารแนบ 1 (งานแผน) ปี 65 (อ่าน 114) 24 ส.ค. 64
ฟอร์มเขียนโครงการ (งานแผน) งบปี 65 (อ่าน 127) 24 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียน 1-2564 update 017082564 (อ่าน 353) 18 ส.ค. 64
แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 125) 05 ส.ค. 64
ตารางการรับใบงาน (อ่าน 75) 02 ส.ค. 64
แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (อ่าน 2) 29 ก.ค. 64
สารสนเทศ 8 กลุ่มสาระ 63 (อ่าน 60) 21 ก.ค. 64
สารสนเทศโรงเรียนปี 63 (อ่าน 80) 21 ก.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ม.1 - ม.3 (อ่าน 126) 14 ก.ค. 64
ตารางสอนออนไลน์ ม.4 - ม.6 (อ่าน 91) 14 ก.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียนปี 64 (อ่าน 98) 09 ก.ค. 64
ตารางสอนครูปี 64 (อ่าน 210) 09 ก.ค. 64
แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์โควิด -19 (อ่าน 108) 09 ก.ค. 64
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 95) 07 ก.ค. 64
ฟอร์มแผนการสอน64 (อ่าน 209) 02 ก.ค. 64
บันทึกหลังสอน (อ่าน 119) 30 มิ.ย. 64
แบบรายงานการสอนในสถานการณ์โควิด (อ่าน 1033) 16 มิ.ย. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ฯต้องรู้และควรรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 (อ่าน 4360) 14 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.4/4 (อ่าน 154) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.4/3 (อ่าน 153) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.1/1 (อ่าน 191) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.4-2 (อ่าน 116) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม4-1 (อ่าน 121) 03 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 101) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 update 03062564 (อ่าน 173) 03 มิ.ย. 64
ปรับรายชื่อ ม.1/3 (อ่าน 116) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อ มอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 252) 04 พ.ค. 64
ประรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 284) 04 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนป่าเด็งวิทยาสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 200) 20 เม.ย. 64
คู่มือการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 356) 12 เม.ย. 64
ฟอร์มข้อสอบ 2-2563 (อ่าน 269) 06 มี.ค. 64
รายงานการสอบกลางภาคในสถานการร์โควิด-19 (อ่าน 322) 27 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 371) 03 ม.ค. 64