ผลการทดสอบระดับชาติปี 2562
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2562 ม.3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.39 KB
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2562 ม.6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.19 KB