ผลการทดสอบระดับชาติ
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2562 ม.3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.39 KB
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2562 ม.6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.19 KB
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2563 ม.3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424.61 KB
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2563 ม.6
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.07 KB
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2564 ม.3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.44 KB
ผลการทดสอบระดับชาติปี 2564 ม.6
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.97 KB