รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
บ้านเสาร์ห้า หมู่ 4   ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
เบอร์โทรศัพท์ 032646896 เบอร์แฟกส์ 032646897
Email : padengvittaya10@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :